Er zijn zoals ook vermeld op de pagina: opleiding kraamverzorgster tal van mogelijkheden om je kraamzorg opleiding te halen. Op elke pagina zullen we 1 van deze mogelijkheden aan jullie verder uitleggen en behandelen. Zoals u ziet ben u nu op de pagina om de kraamzorg opleiding te volgen volgens de BOL methodiek.

Studie BOL Kraamzorg opleiding:

De Studie volgens de Beroeps Opleidende Leerweg is een studie waarin je naar school gaat en stage loopt. Vaak is het 4 of 5 dagen school en 1 dag stage.

Voordelen & nadelen BOL kraamzorg opleiding:

Voor de één is iets een voordeel voor de ander is dat juist een nadeel. Daardoor hebben we ervoor gekozen om op de pagina’s BOL & BBL de verschillen te vermelden. Het is aan jezelf of een bepaalde punt een voordeel is of juist een nadeel! De verschillen volgen hieronder:

Verschillen BOL & BBL kraamzorg opleiding:

BOL                                                                      BBL

* School en stage                                                          * Werken en leren
* Voornamelijk theorie                                                * Voornamelijk praktijk/werken
* Korte werkperiodes (stage) waarbij                       * Lange werkperiodes waarin je loon
je soms een stage vergoeding krijgt                           krijgt of een vergoeding
* Recht op studiefinanciering en de                           * Geen studiefinanciering en
OV-jaarkaart                                                                OV-jaarkaart
* 3 a 4 dagen school per week                                     * 1 a 2 dagen/avonden school
* 1 a 2 dagen stage per week                                       * 3 a 4 dagen werken
* Veel contact met mede scholieren                           * Weinig contact met leeftijdsgenoten
* Een baan bij een leerbedrijf is niet verplicht          * Baan benodigd erkend leerbedrijf
* Je verdient geen loon. Hooguit stage                       * Je verdient loon.
vergoeding

Kosten BOL kraamzorg opleiding:

De kosten zijn verschillend afhankelijk van verschillende factoren. Waar doe je examen bijvoorbeeld en op welke wijze.
Om het voor jezelf het beste duidelijk te krijgen kun je het beste gratis informatie aanvragen bij één van de volgende
aanbieders van de opleiding die hieronder worden genoemd. Via de NHA of NTI

Mogelijkheden BOL kraamzorg opleiding:

Zoals ook hierboven genoemd doet u het beste aan om bij beide aanbieders informatie aan te vragen over de opleiding.


online adverteren www.m4n.nl


250x250 tablet actie

Natuurlijk zijn er meer aanbieders op dit vlak maar bij deze aanbieders hebben wij goede ervaringen.

Deel deze pagina

Start typing and press Enter to search